ดำเนินงานในปี พ.ศ. 2548 – 2549 รวม 2 รุ่น จำนวน 40 โครงการ ได้ทุนโครงการละไม่เกิน 5,000 บาท โดยเปิดรับโครงการจากความคิดของเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 15 – 25 ปี เพื่อริเริ่มทำสิ่งดีๆ ที่เยาวชนทำได้ให้กับสังคม why i why เป็นผู้ดำเนินโครงการและออกแบบกระบวนการร่วมกับกลุ่ม BLACKBOX สนับสนุนการทำงานโดยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้แห่งชาติ (TK park)